little shepherd

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quý khách tham gia các cuộc thi hàng năm của chăn thả cừu, đem chúng nó vào lần trước khi thời gian chạy ra ngoài để cấp độ tiếp theo.