Little Ninja

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thể hiện các mục tiêu của ninja ném sao hoặc dao găm khi cần thiết. Bạn cũng có khả năng dịch chuyển tức thời.