little monkey

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đẩy khúc gỗ, đá, vv ... để tham gia hai và biến mất. Bạn phải đạt được mục tiêu, nếu bất kỳ của các bước bạn đã làm là sai lầm có thể đi lại bằng cách nhấn 'Bước Back'.