Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai nhỏ ngăn cách bởi khoảng cách trong tình yêu và thiếu màu sắc trong cuộc sống lãng mạn của họ. Điện thoại may mắn, và bàn chải may mắn và sơn.