Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Hai nhỏ ngăn cách bởi khoảng cách trong tình yêu và thiếu màu sắc trong cuộc sống lãng mạn của họ. Điện thoại may mắn, và bàn chải may mắn và sơn.