Little Loki

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một rất buồn cười ma quỷ sống bên trong một ngọn núi lửa. Giúp anh ta để thoát khỏi dung nham tăng từ nền tảng đến nền tảng, sử dụng núi lửa nhỏ để nhảy lên chúng và đạt cao hơn.