Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn là một rất buồn cười ma quỷ sống bên trong một ngọn núi lửa. Giúp anh ta để thoát khỏi dung nham tăng từ nền tảng đến nền tảng, sử dụng núi lửa nhỏ để nhảy lên chúng và đạt cao hơn.