Little Eyes Problems

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn nhìn thấy đôi mắt mờ chích bạn hoặc một cái gì đó bạn không trong tầm nhìn, đó là thời gian để đi qua các bác sĩ mắt sẽ làm cho bạn một số xét nghiệm và nhãn cầu sẽ để lại như mới.