Little Champs

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận kết thúc ở vị trí đầu tiên trong cuộc đua mở để mở khóa sau. Đạt đến "trạm kiểm soát" trước khi thời gian chỉ ra dưới đây đúng là hết.