Lion King's Pride

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức mắt bức chân dung này gia đình sử thi của The Lion King của Disney và các cộng sự. Bao gồm cừu đen. Tất nhiên bạn phải chỉnh lại trước khi đặt miếng nơi không thích hợp, nhưng nơi họ nên được. Can đảm, vua của rừng .... và các câu đố!.