Lion King Timon and Pumba

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có đi một hình ảnh hạnh phúc và tinh thần trong đó những nhân vật chính của The Lion King dành Majo biển trong khi và giải trí tắm sông. Để tận hưởng nó một cách tốt nhất, trước tiên bạn phải đặt một số để tất cả các mảnh hình lục giác màu sắc đẹp.