Line Up

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Khỉ chống chuối, cố gắng làm cho một dòng của năm con số trước khi máy tính sẽ giành chiến thắng trong trò chơi. Bạn có thể làm cho các hàng ngang, dọc và đường chéo.