Line Game

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các đối tượng của trò chơi là để có dòng màu đỏ để thoát khỏi, đó là vòng tròn màu xanh lá cây. Bạn có thể quản lý nó bằng cách sử dụng chuột hoặc con trỏ như bạn dễ dàng hơn, tránh chướng ngại vật mà không cần chạm vào chúng với người đứng đầu của dòng.