Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Peppa Pig giày tạp dề và dành cả ngày để dọn dẹp nhà cửa trong khi phần còn lại của gia đình ông nằm trong một spa. Thu thập các giấy tờ cũ, đổ đối tượng và trả lại vị trí cuộc sống và độ sáng để các phòng. Tốt cho cô ấy!.