Lil Cooking Steak Dinner

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chuẩn bị thức ăn ngon cho thịt để phục vụ khách hàng của nhà hàng của bạn. Hãy tìm nguyên liệu và đồ dùng trong nhà bếp và bạn đã sẵn sàng để nấu ăn.