like beckham

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích của trò chơi là để có được 3 bàn thắng từ các điểm khác nhau trên sân nhanh như bạn có thể. Click vào bóng, ông hướng mũi tên để đánh dấu những nơi mà bạn muốn ném và lực lượng đánh dấu điểm.