Lights Outs 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích là để thay đổi đèn để tất cả chuyển sang màu trắng. Nếu bạn bấm vào một hộp sẽ sáng tất cả những người xung quanh, xem xét việc này để hoàn thành các số liệu khác nhau.