lights out

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận tắt tất cả các đèn suy nghĩ cũng từng động tác bạn làm. Bạn có nhiều màn hình để ăn đầu.