Lights Off

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

"Đó là trước khi đi ngủ !! Nhận tắt đèn trong tòa nhà này bằng cách kết hợp khác nhau cho đến khi bạn nhận được nó.