Lightning Pool

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức một cách khác nhau để chơi, bạn có 15 màn chơi với một mục tiêu khác nhau ở mỗi người. Chọn hướng bằng cách sử dụng chuột để xoay và chọn lực lượng giữ nút bên trái.