Lightning Pool 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt những quả bóng trong các lỗ trước khi thời gian chạy ra ngoài. Thu thập tiền xu để có được điểm và thời gian hơn tác động vào các vòng tròn khi chúng có màu xanh nhưng bạn trừ giây.