Lift

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Atent @ khi thang máy mở ra, bạn phải nhấn số tương ứng với quái vật màu ở trên.