Library Slacking

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cô gái này đang buồn chán trong thư viện học tập cho kỳ thi, giúp cô để giải trí mà không bị bắt bởi các giáo viên.