Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Cô gái này đang buồn chán trong thư viện học tập cho kỳ thi, giúp cô để giải trí mà không bị bắt bởi các giáo viên.