Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Cô gái này đã bắt đầu làm việc trong một cửa hàng sách và không muốn để mất phong cách, giúp cô chọn peinad, trang điểm và quần áo đó là nghiêm trọng và chưa chic.