Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cô gái này đã bắt đầu làm việc trong một cửa hàng sách và không muốn để mất phong cách, giúp cô chọn peinad, trang điểm và quần áo đó là nghiêm trọng và chưa chic.