Letters

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Khám phá những kỹ năng của bạn với gõ, gõ các ký tự xuất hiện trên màn hình trước khi chúng biến mất.