Let It Flow

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kết nối các đường ống để nước đạt tới các loại cây trồng, vật nuôi của người dân châu Phi. Nhấn chuột vào cờ lực để có được ra khỏi vòi.