Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hai người bạn yêu thích quần áo in báo và phụ kiện. Ăn mặc chúng như bạn muốn và chọn kiểu tóc và trang điểm.