Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Hai người bạn yêu thích quần áo in báo và phụ kiện. Ăn mặc chúng như bạn muốn và chọn kiểu tóc và trang điểm.