Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Lemon Zest, người bạn con người của các sinh vật trong My Little Pony đứng gala cho gặp họ và cưỡi chúng. kiểu tóc mới, quần áo mới và Skates mới!.