Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lemon Zest, người bạn con người của các sinh vật trong My Little Pony đứng gala cho gặp họ và cưỡi chúng. kiểu tóc mới, quần áo mới và Skates mới!.