Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển những tên trộm nổi tiếng nhất của lịch sử như là Robin Hood hay cướp biển Blackbeard để ăn cắp các kho báu và hoàn thành nhiệm vụ họ đi khen bạn.