Legend of Surf

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Dave biến thành một người lướt huyền thoại hoặc tạo của riêng bạn với các tính năng bạn muốn. Sử dụng trái và phải để giữ con trỏ sóng nhảy để có được điểm làm thủ thuật và nhận được tiền thưởng tất cả các bạn có thể.