Legend of Ping Pong

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia một kỳ World Cup Ping Pong, thắng các trò chơi trong mỗi quốc gia và trở thành nhà vô địch. Saca cách nhấn nút chuột trái và chỉ đạo paddle bằng cách di chuyển chuột.