Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sarah và Douglas đã quyết định rời khỏi thành phố và đã mở một khách sạn ở Pháp. Hãy chắc chắn rằng môi trường là tốt và khách hàng liên quan đến nhau trong các hoạt động khác nhau.