Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

'Stickman' là trở lại với những kỹ năng mới của Kung Fu và nhiều quyền lực để đối đầu với anh ta và đồng hành của mình để chiến đấu với kẻ thù đáng sợ.