Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

'Stickman' là trở lại với những kỹ năng mới của Kung Fu và nhiều quyền lực để đối đầu với anh ta và đồng hành của mình để chiến đấu với kẻ thù đáng sợ.