leafboarding

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trượt xuống nhanh chóng mà không va vào đá, gỗ, vv Bằng cách nhấn các số từ 1 đến 3, bạn sẽ nhận ra thủ đoạn mà sẽ cung cấp cho bạn điểm số, với con trỏ bạn di chuyển và phím cách, bạn nhảy.