Leading Edge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hoàn thành tất cả các bạn một mình với một đội quân của đối phương. Di chuyển với các phím WAD, bạn bắn bằng chuột, với R bạn repones đạn dược, với chỉ số S bạn sử dụng một lá chắn và sử dụng các số 1-4 để thay đổi vũ khí.