Lazerman

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thoát khỏi phòng thí nghiệm phá hủy tất cả mọi thứ trong con đường của bạn và tránh các binh lính bắn vào bạn.