Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bạn đang phụ trách một bụi khô và bạn phải rửa sạch, khô và ủi quần áo họ mang lại cho khách hàng. Với số tiền bạn nhận được bạn có thể mua máy giặt mới, máy sấy hoặc bàn là.