Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn đang phụ trách một bụi khô và bạn phải rửa sạch, khô và ủi quần áo họ mang lại cho khách hàng. Với số tiền bạn nhận được bạn có thể mua máy giặt mới, máy sấy hoặc bàn là.