Last Shelter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ các cơ sở khoa học từ cuộc tấn công của người ngoài hành tinh đặt tháp quốc phòng tại các địa điểm chiến lược để ngăn chặn chúng từ đạt nó.