Last Mission

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý tàu của bạn thông qua các hang động rất cẩn thận và sử dụng các phím mũi tên, giải cứu tất cả các phi hành gia và đi đến các nền tảng màu xanh. Nếu bạn gặp phải trên spacebar kẻ thù cách bấm để bắn.