Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sofia Vergara được yêu cầu đặt ra cho hình ảnh, nhưng chỉ có một vài phút để xóa da của bạn và chọn quần áo và kiểu tóc hơn lợi. Giúp cô một lần nữa đặt ra vẻ đẹp của họ.