Laser Cannon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng các khẩu pháo laser để phá vỡ đối tượng khác nhau để có được đường dốc và tiêu diệt những con quái vật của mỗi cấp. Các bức ảnh ít bạn cần điểm số cao hơn bạn nhận được.