Laser Cannon 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chỉ cần với tất cả các quái vật trong từng cấp bằng cách sử dụng laser để phá vỡ các bẫy khác nhau. Trong giai đoạn đầu họ sẽ giải thích làm thế nào để sử dụng một số 'Power Ups ".