lander II

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một nhóm các nhà du hành đã được phân lập trên mặt trăng và nhiệm vụ của bạn là giải cứu, kiểm tra mức độ của nhiên liệu và làm hỏng tàu của bạn. Được sử dụng để giải cứu 'không gian' trên chúng.