Land Rider

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia với 4x4 xe của bạn trong một cuộc biểu tình với các mạch khác nhau, hoàn thành khóa học trong thời gian ngắn nhất có thể. Drives xe với các phím mũi tên, phím cách để phanh và 'Shift' quan trọng bằng "Nitro".