Lanchitas

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý thuyền nhỏ của bạn lấy số lượng lớn nhất có thể có của quả bóng trong nước. Bạn sẽ nhìn thấy trong màn hình tiếp theo mà điều này là đối thủ cạnh tranh của bạn.