Lana True Makeup

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tạo nên các ca sĩ Lana del Rey chọn bóng mắt, má hồng, son môi và tất cả những người khác. Bạn cũng có thể thay đổi kiểu tóc, màu tóc hay quần áo của bạn.