Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bọ rùa nên làm để các đường phố để làm công lý, nhưng không biết nơi ông đã ẩn trang phục siêu anh hùng của mình. Trợ giúp anh ta tìm thấy nó.