Ladybug Brain Doctor

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

nữ anh hùng yêu thích của chúng tôi 'bọ rùa' có một căn bệnh não và phải có một hoạt động để chữa trị nó như là một bác sĩ phẫu thuật thực sự.