7.9
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Ladybug và Cát Noir muốn thực hiện một cuộc hẹn với một cậu bé, nhưng nhút nhát và đã quyết định làm như vậy bằng thẻ. Giúp họ để lựa chọn thiết kế tốt nhất, các văn bản hấp dẫn nhất và bản vẽ, những bộ quần áo phải.