Lady Gaga MakeUp

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thay đổi giao diện của Lady Gaga đặt tóc brunette cô với một cổ điển nhiều hơn hoặc tái tạo tóc vàng nổi tiếng nhất của ông và với cà vạt tóc huyền thoại trông.