Labyrinthe

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu nó là khó khăn để tìm lối ra trong một mê cung tưởng tượng nếu bạn đang ở trong bóng tối, bạn không thể chạm vào tường và bạn có thời gian giới hạn để hoàn thành. Hãy thử nó.