Laboratory

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm kiếm thông qua các nhà Dexter, dùng cho nhà bếp, phòng em gái mình cho tất cả các mắt kính và đối tượng bạn cần phải xây dựng một robot trong phòng thí nghiệm.